Kontakty

Prevádzkovateľ:                                                                                     Kontaktné údaje:

ftw spol. s r. o.                                                                                      ftw spol. s r. o.

IČO: 52 241 424                                                                                 Z. Kodálya 787/6

DIČ: 2120993380                                                                               924 01 Galanta

IČ DPH: Nie sme platcami DPH                                                              e-mail: info@feelthewool.sk

so sídlom: Kráľov Brod 155, 925 41 Kráľov Brod                                    mobil: +421 949 819 412 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,  vložka: 44150/T